اضطراب مرگ در كودكان و نوجوانان

[ad_1]

اضطراب مرگ در كودكان و نوجوانان

كودك از شش هفت سال تا يازده سالگي معمولا دچار اضطراب مرگ پدر مادر ميشود.
معمولا براي تمام بچه ها اتفاق ميافتد
و وظيفه پدر و مادر اين است به صورت مدوام از اينده هاي خوب با فرزندشان حرف بزنند از عروسي فرزندشان، از بچه دار شدنشان، از خونه خريدنشان،
از عروسي بچه هايشان، و نقش خودتان را در همه اونها نشان بدهيد كه در تمام اين مراحل همراه فرزندتان هستيد، با نوه تان ميرقصيد به خونه شان مهماني ميرويد،
بذاريد فرزندتان در مورد اين ارزوهاي خوب اينده با شما حرف بزند و شما بگيد
اون موقع اونجاييد انقدر بايد بگيد تا جاي اون ترس با اين حس كه شما خواهيد بود عوض بشه
و كودك به سلامت از اين بحران رد بشه وگرنه اين ترس به مرور كه كودك بزرگتر شود بدتر و عميق تر خواهد شد.
به همين دليل در اين سن طلاق و مرگ اطرافان اسيبش بيشتر از دوران هاي ديگر در كودك مي باشد. پس اگر حتي سردرد داريد نبايد مدام گزارشش رو به فرزندتان بدهيد.
اگر نگران اين هستيد مبادا اين حرفها دروغ در بيايند و ان روز من در دنيا نباشم
پس فرزندم را از كودكي براي مرگ خودم يا زندگي سخت اينده كه هنوز نيامده اماده كنم، مطمئن باشيد
نگراني و اضطراب امروز شما و ترس از اينده نيامده براي فرزندتان بيش از نبود احتمالي شما در اينده به كودكتان اسيب خواهد زد.

[ad_2]

لینک منبع